Условия за промоцията, валидни за слънчогледови и царевични хибриди, за периода на кампания Пролет 2023
Оферта 10+1 

Офертата важи до края на кампанията или до изчерпване на количестватa

  • При заявка на минимум 10 торби от един и същ слънчогледов или царевичен  хибрид, клиентът получава 1 торба допълнително.
  • Бонус торбите съответстват на заявените хибриди.
  • Бонус торбите се дават срещу попълнена заявка от регионален представител на Лидеа.
  • Бонус торбите се доставят от дистрибутора, от който са закупени хибридите на Лидеа.
  • Кредитни известия за бонус торбите се издават след края на кампанията.
 

ЦАРЕВИЧНИ ХИБРИДИ, ЧАСТ ОТ ОФЕРТАТА:

ЕС Милади ФАО 350, LID4040C, ЕС Субмарин ФАО 240, ЕС Фаради ФАО 340Мейфлауър ФАО 360ЕС Метод ФАО 380Хармониум ФАО 380CS Топкапи ФАО 390Керала ФАО 420CS Керси ФАО 440ЕС Блазон Дуо ФАО 450CS Колония ФА) 610HiCorn 350HiCorn 450Duo Silo 460Duo Silo 610

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ ХИБРИДИ, ЧАСТ ОТ ОФЕРТАТА:

ЕС Аграрис CLPЕС Джанис CLPЕС Оазис CLPЕС Антемис CLPЕС Белфис CLPЕС Цейлон SUЕС Ароматик SUЕС Армоника SU, ЕС Електрик CLP HOЕС Емерик CLP HOЕС Джурасик SU HO

За повече информация потърсете регионалните представители на Лидеа или предпочитан от Вас дистрибутор